OC Multiagenta - najczęściej zadawane pytania.

  • PYTANIE - Pracuję jako multiagent od kilku lat , moje ubezpieczenie OC Agenta kończy się za kilka dni. Czy powinienem wypowiedzieć aktualną polisę OC , żeby móc zmienić towarzystwo ubezpieczeń ?
  • ODPOWIEDŹ -  Nie, polisa ubezpieczenia OC Multiagentów nie przedłuża się automatycznie na nowy okres ubezpieczenia - nie trzeba więc jej wypowiadać.
  • PYTANIE - Rejestrujemy z kolegą Spółkę Cywilną, ubezpieczenie OC powinno być na spółkę czy na nas ?
  • ODPOWIEDŹ - Spółka Cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie będzie stroną umowy agencyjnej , musicie więc kupić dwie polisy OC , osobno na każdego ze wspólników.
  • PYTANIE- Byłem do tej pory agentem wyłącznym , sprzedawałem ubezpieczenia majątkowe , teraz chcę rozszerzyć działalność o ubezpieczenia życiowe, czy powinienem kupić polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC Agentów ?
  • ODPOWIEDŹ - Nie, obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą zawarcia umowy z drugim zakładem ubezpieczeń z tego samego działu ubezpieczeń a więc drugim towarzystwem majątkowym lub życiowym. Można więc mieć jedną umowę z towarzystwem ubezpieczeń na życie i jedną umowę z towarzystwem majątkowym bez konieczności posiadania polisy OC Agenta.
  • PYTANIE - Mam umowę z jednym towarzystwem Ubezpieczeń , ale chcę podpisać dodatkowo umowę z multiagencją, czy będę musiał kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta ?
  • ODPOWIEDŹ - Nie, pracując na rzecz innego agenta / multiagenta jako osoba wykonująca czynności agencyjne w jego imieniu nie podlegamy obowiązkowi wykupienia polisy OC, nasza działalność będzie objęta polisą OC Multiagencji, z którą współpracujemy.
  • PYTANIE - Czy kupując polisę OC dla Agenta w  TUZ TUW muszę podpisać również umowę agencyjną z tym towarzystwem ?
  • ODPOWIEDŹ - Nie , nie ma takiego warunku przy zakupie ubezpieczenia OC Agenta ubezpieczeniowego w TUZ TUW