polisa oc agenta
Baner do OC online jpg
Ubezpieczenie online
dla Agentów Ubezpieczeniowych

Rok założenia firmy - 1992.

Shadow

Jak kupić polisę OC Agenta.

 Jak kupic polise oc agenta

 Tryb zawarcia polisy oc agenta

   • Wypełnij poniższy formularz i wyślij zapytanie o składkę.
   • Obliczymy jej wysokość i wyślemy Ci odpowiedź na podanego maila.
   • Jeśli uznasz wysokość składki za atrakcyjną, wypełnij otrzymany z ofertą wniosek o ubezpieczenie i odeślij go na naszego maila.
   • Dostaniesz zwrotnie wystawioną polisę oc agenta. Polisa wystawiana jest online , nie trzeba jej podpisywać i odsyłać pocztą. Wystarczy jeśli potwierdzisz jej otrzymanie mailem i opłacisz składkę.

Składka za ubezpieczenie OC Agenta

Proszę uzupełnić dane
Proszę uzupełnić dane
Nieprawidłowe dane
Proszę uzupełnić dane
Proszę uzupełnić dane
Proszę uzupełnić dane
Nieprawidłowe dane.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
BRAK ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Co obejmuje polisa OC AgentaZakres ochrony ubezpieczeniowej

 

 1. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna multiagenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie jego działania  lub zaniechania, w w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.
 2. Ubezpieczeniem OC objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, które da niego wykonują czynności agencyjne, czyli pracowników i innych agentów z którymi ma umowę na wykonywanie czynności agencyjnych - tzw. OFWCA.

Polisa OC Agenta nie obejmuje miedzy innymi:

 •  Szkód wyrządzonych umyślnie.
 • Zapłaty kar umownych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych.
 • Wyrządzonym osobom o których mowa w pkt. 2.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych:

Suma Gwarancyjna

 

 

 • 1.300.380 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia.

 • 1.924.560 EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

 
 

Kto powinien kupić polisę oc agenta?

zapytania dotyczace oc agenta

 1. Polisę OC Agenta powinien kupić każdy agent chcący zawrzeć umowę agencyjną z drugim towarzystwem z tego samego działu ubezpieczeń, a więc drugim towarzystwem majątkowym lub życiowym.
 2. Można mieć jedną umowę z towarzystwem ubezpieczeń na życie i jedną umowę z towarzystwem majątkowym bez konieczności posiadania polisy OC Agenta.
 3. Agent o którym mowa w pkt. 2, będący osobą fizyczną, może jednocześnie wykonywać czynności agencyjne na rzecz innego Agenta jako tak zwana OFWCA. Ta działalność będzie objęta polisą oc tego Agenta.

 

Kara za brak polisy OC Agenta

Kara za brak polisy oc multiagenta

Multiagent ubezpieczeniowy, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 3 i 4 Ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym, wnoszą opłatę na rzecz budżetu państwa za każdy rok kalendarzowy pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Wysokość opłaty, jest uzależniona od okresu pozostawania agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające bez ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej w każdym roku kalendarzowym i wynosi równowartość w złotych kwoty:

 •   200 euro w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,

 •   500 euro ‒ w przypadku gdy okres ten przekracza 3 dni, ale nie przekracza14 dni,

 • 1000 euro ‒ w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.