zapytania dotyczace oc agentaOC Multiagenta - najczęściej zadawane pytania

 

  • PYTANIE - Pracuję jako multiagent od kilku lat, moje ubezpieczenie OC Agenta kończy się za kilka dni. Czy powinienem wypowiedzieć aktualną polisę OC, żeby móc zmienić towarzystwo ubezpieczeń?
  • ODPOWIEDŹ -  Nie, polisa ubezpieczenia OC Multiagentów nie przedłuża się automatycznie na nowy okres ubezpieczenia - nie trzeba więc jej wypowiadać.
  • PYTANIE - Rejestrujemy z kolegą Spółkę Cywilną, ubezpieczenie OC powinno być na spółkę czy na nas?
  • ODPOWIEDŹ - Spółka Cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie będzie stroną umowy agencyjnej , musicie więc kupić dwie polisy OC, osobno dla każdego ze wspólników.
  • PYTANIE- Byłem do tej pory agentem wyłącznym, sprzedawałem ubezpieczenia majątkowe, teraz chcę rozszerzyć działalność o ubezpieczenia życiowe, czy powinienem kupić polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC Agentów?
  • ODPOWIEDŹ - Nie, obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą zawarcia umowy z drugim zakładem ubezpieczeń z tego samego działu ubezpieczeń, a więc drugim towarzystwem majątkowym lub życiowym. Można więc mieć jedną umowę z towarzystwem ubezpieczeń na życie i jedną umowę z towarzystwem majątkowym, bez konieczności posiadania polisy OC Agenta.
  • PYTANIE - Mam umowę z jednym towarzystwem Ubezpieczeń, ale chcę podpisać dodatkowo umowę z multiagencją, czy będę musiał kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta?
  • ODPOWIEDŹ - Nie, pracując na rzecz innego agenta / multiagenta jako osoba wykonująca czynności agencyjne w jego imieniu nie podlegamy obowiązkowi wykupienia polisy OC, nasza działalność będzie objęta polisą OC Multiagencji, z którą współpracujemy.
  • PYTANIE - Czy kupując polisę OC dla Agenta w  TUZ TUW muszę podpisać również umowę agencyjną z tym towarzystwem?
  • ODPOWIEDŹ - Nie, nie ma takiego warunku przy zakupie ubezpieczenia OC Agenta ubezpieczeniowego w TUZ TUW.